Držiteľ bercode-ov

Do akej miery by sa mala zľava poskytnúť majiteľom bercode-ov?

Na platforme Bercode nie je zadefinovaná minimálna miera zľavy. Logicky, čím vyššia je zľava, tým väčšia je inšpirácia pre majiteľov bercode-ov, aby uskutočnili nákup na danom prijímajúcom mieste. Čím vyššia je akvizičná provízia, ktorú platíte (najmenej 3% alebo jej násobky) ako prioritné prijímajúce miesto, tým väčšia je inšpirácia pre vydavateľov bercode-ov, aby dali do pozornosti vaše prijímajúce miesto svojim členom komunít, a tak pripseli k vášmu potenciálnemu nárastu obratu.

Aké informácie obsahujú právne vyhlásenia?

Právne vyhlásenia obsahujú právne, užívateľské a praktické informácie týkajúce sa používania platformy Bercode, zmluvné podmienky, nariadenia a dohody týkajúce sa rolí držiteľa, vydavateľa a prijímajúceho miesta.

Existujú nejaké produkty alebo služby, ktoré sú vylúčené z poskytnutia zliav?

Bod 3.7 Prílohy č.3 Zmluvných podmienok upravuje produkty a služby, ktoré sú vylúčené z rozsahu zliav, jedná sa o nasledujúce: diaľničné nálepky, tabak, pneumatiky, cestovné lístky, dobíjacie karty alebo karty na dobitie kreditu, LPG, učebnice, noviny a výrobky na predpis.

Čo sa stane, ak zadná strana karty vloženej zákazníkom vo webshope je odmietnutá?

O odmietnutí bude zákazník informovaný e-mailom s odôvodnením vydavateľa bercode-u. V takom prípade sa zadná strana karty zmení späť na pôvodnú grafiku, ktorú určil vydavateľ bercode-u.

Čo mám robiť, ak mám otázku ohľadne Zmluvných podmienok?

Kontaktujte nás cez “Kontakt” v pravom dolnom rohu platformy!

Ovplyvňuje pri registrácii nesprávne zadané meno a e-mailová adresa používanie platformy?

Nepresné meno nie, ale e-mailová adresa áno. V druhom prípade musíte okamžite vstúpiť na platformu a zmeniť e-mailovú adresu na správnu, pretože bez nej napr. už nie je možné požadovať pripomenutie hesla.

Môžem sa znova zaregistrovať s rovnakou e-mailovou adresou?

Nie, pretože primárne ID je e-mailová adresa.

Ako sa dá odstrániť účet Bercode?

V role Sužby držiteľa bercode-ov v podmenu Nastaviť profil Používateľa kliknutím na tlačidlo Odstrániť používateľa v pravom dolnom rohu stránky natrvalo (nenávratne) odstránite daný používateľský účet.