Vydavateľ bercode-ov

Čo sa rozumie pod pojmom „nosič bercode-u“?

Tie výrobky (karta, kľúčenka, nálepka, neskoršie hrnček, tričko, šál, čiapka atď.), na ktorých je možné zobraziť a prezentovať bercode-y.

Aké informácie obsahujú právne vyhlásenia?

Právne vyhlásenia obsahujú právne, užívateľské a praktické informácie týkajúce sa používania platformy Bercode, zmluvné podmienky, nariadenia a dohody týkajúce sa rolí držiteľa, vydavateľa a prijímajúceho miesta.

Čo znamená vo webshope, keď produkt je predvolený?

V Bercode webshope vydávateľ bercode-ov určuje, ktorý produkt bude určený ako prvotný na predaj. Zákazník ako prvý uvidí daný nosič bercode-u (napr. kartu) vo webshope, to znamená, že si ju vyberie s väčšou pravdepodobnosťou. (Vydavateľ bercode-ov môže tento parameter nastaviť v podponuke Produkty vo webshope.)

Čo to znamená vo webshope, keď produkt sa nedá predávať?

Predaj vytvoreného produktu musí byť autorizovaný samostatne, inak sa produkt neobjaví vo webshope. Ak vydavateľ bercode-ov si želá pozastaviť predaj nastaveného produktu alebo ho zatiaľ nechce predávať, môže ustanoviť, že tento produkt bude zaradený do kategórie „nepredajný“. Obchodovateľnosť daného produktu je možné kedykoľvek aktivovať.

Čo znamená Administrátor s úplnými právami (superadministrátor)?

Superadministrátorom je predvolene každý používateľ, ktorý vytvorí daný profil partnera. Od tohto práva sa môžete vzdať, iba ak ste medzitým pozvali iného používateľa ako administrátora s úplnými právami (superadministrátora).

V akých prípadoch vydavateľ bercode-ov zvyčajne obmedzuje zobrazenie prijímajúceho miesta?

To je životaschopné v prípade, napríklad, ak vydavateľ bercode-ov uzavrie dohodu s prijímajúci miestom, ktoré poskytne vyššie zľavy za podmienky, že vydavateľ dané miesto môže ponúknuť len členom svojej komunity.

Za zobrazenie prijímajúcich miest bercode-ov na mojej vlastnej webovej stránke je poplatok?

Nie. (Viď rola Služby Vydavateľa bercode-ov, podmenu Príjem údajov o polohe.)

Ako môžu byť vylúčené určité prijímajúce miesta, aby ich členovia danej komunity nevideli?

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Správa prijímajúcich miest, podmenu Obmedziť dostupnosť prijímajúcich miest, môžete vybrať prijímajúce miesta neželané na zobrazenie.

Môžem svoj zostatok navýšiť na úkor bercode kreditu?

Po potvrdenom zakúpení bercode kreditu je možné objednávky flexibilne zadávať z kreditu, zostatok však nie je možný doplniť z nepoužitých kreditov, spätne.

Dá sa bercode kredit pružne využiť?

Bercode kredit je možné načítať s akoukoľvek úrovňou služby (Classic, Extra, Business) a dobou platnosti.

Čo sa stane, ak zadná strana karty vloženej zákazníkom vo webshope je odmietnutá?

O odmietnutí bude zákazník informovaný e-mailom s odôvodnením vydavateľa bercode-u. V takom prípade sa zadná strana karty zmení späť na pôvodnú grafiku, ktorú určil vydavateľ bercode-u.

Čo mám robiť, ak mám otázku ohľadne Zmluvných podmienok?

Kontaktujte nás cez “Kontakt” v pravom dolnom rohu platformy!

Ovplyvňuje pri registrácii nesprávne zadané meno a e-mailová adresa používanie platformy?

Nepresné meno nie, ale e-mailová adresa áno. V druhom prípade musíte okamžite vstúpiť na platformu a zmeniť e-mailovú adresu na správnu, pretože bez nej napr. už nie je možné požadovať pripomenutie hesla.

Môžem sa znova zaregistrovať s rovnakou e-mailovou adresou?

Nie, pretože primárne ID je e-mailová adresa.

Ako sa dá odstrániť účet Bercode?

V role Sužby držiteľa bercode-ov v podmenu Nastaviť profil Používateľa kliknutím na tlačidlo Odstrániť používateľa v pravom dolnom rohu stránky natrvalo (nenávratne) odstránite daný používateľský účet.

V akých intervaloch sa dá čerpať zo zostatku?

Zníženie vášho zostatku nie je časovo ani čiastkovo obmedzené. Vydavateľ bercode-ov si môže kedykoľvek znížiť svoj zostatok, avšak musí počitať s poplatkom 10 USD za transakciu alebo jej ekvivalentom v miestnej mene.

Je možné zvýšiť alebo znížiť zostatok v hotovosti?

Nie, k dispozícii sú iba spôsoby platby kartou alebo prevodu z účtu na účet.

Ak niekto pripojí obchod svojho známeho ako Prioritné prijímajúce miesto, dostane z nákupov u daného partnera províziu?

Áno, ak sa príjímajúce miesto stane partnerom platformy pomocou jeho/jej bercode-u. Obchodný model je uvedený na tejto infografike.

Čo robiť, ak objednávka je na väčšie množstvo bercode kreditu ako dostupný bercode kredit?

Z dostupného zostatku (v prípade potreby po navýšení) musí byť objednaný nový bercode kredit.

Čo znamená grafika karty prislúchajúca k nálepke?

Pri objednávaní nálepiek výber príslušnej grafiky karty umožní budúcemu používateľovi zobraziť príslušnú grafiku karty v aplikácii, ak si budúci používateľ zaregistruje svoj bercode.

Predtým vydané karty môžu byť následne označené bercode-my?

Áno, s validačnými nálepkami, ktoré obsahujú bercode-y.