Prijímajúce miesto bercode-ov

Dajú sa zľavy rozlišovať?
  • Platforma poskytuje prijímajúcim miestam možnosť poskytnúť dvojité zľavy pre majiteľov bercode-ov Extra a Business.
  • Platforma tiež poskytuje prijímajúcim miestam možnosť nastaviť rôzne zľavy pre vydavateľov bercode-ov. Dostupné zľavy je možné na požiadanie vylúčiť alebo obmedziť až na jedného vydavateľa bercode-ov. Úroveň použitého bercode-u, keď sa stanete prijímajúcim miestom bercode-ov, určuje, či členovia obmedzeného (1, 2, 10 alebo 20) alebo dokonca neobmedzeného počtu vydavateľov bercode-ov uvidia obchody daného prijímajúceho miesta bercode-ov.
Do akej miery by sa mala zľava poskytnúť majiteľom bercode-ov?

Na platforme Bercode nie je zadefinovaná minimálna miera zľavy. Logicky, čím vyššia je zľava, tým väčšia je inšpirácia pre majiteľov bercode-ov, aby uskutočnili nákup na danom prijímajúcom mieste. Čím vyššia je akvizičná provízia, ktorú platíte (najmenej 3% alebo jej násobky) ako prioritné prijímajúce miesto, tým väčšia je inšpirácia pre vydavateľov bercode-ov, aby dali do pozornosti vaše prijímajúce miesto svojim členom komunít, a tak pripseli k vášmu potenciálnemu nárastu obratu.

Aké informácie obsahujú právne vyhlásenia?

Právne vyhlásenia obsahujú právne, užívateľské a praktické informácie týkajúce sa používania platformy Bercode, zmluvné podmienky, nariadenia a dohody týkajúce sa rolí držiteľa, vydavateľa a prijímajúceho miesta.

Existujú nejaké produkty alebo služby, ktoré sú vylúčené z poskytnutia zliav?

Bod 3.7 Prílohy č.3 Zmluvných podmienok upravuje produkty a služby, ktoré sú vylúčené z rozsahu zliav, jedná sa o nasledujúce: diaľničné nálepky, tabak, pneumatiky, cestovné lístky, dobíjacie karty alebo karty na dobitie kreditu, LPG, učebnice, noviny a výrobky na predpis.

Prečo je dobré poskytnúť dvojitú zľavu na Extra a Business bercode-y?

Špeciálnymi zľavami môžete motivovať užšiu, ale solventnejšiu zákaznícku základňu, aby u vás nakupovala.

Ako často sa vymieňajú údaje medzi platformou a prijímajúcim miestom?

Aspoň raz denne, ale vo väčšine prípadov v reálnom čase.

Existujú náklady na nastavenie pripojenia API?

Platforma poskytuje svojim partnerom bezplatné pripojenie API. (Partnerskej strane však môžu vzniknúť interné náklady spojené s nastavením API.)

Čo znamená povolenie dátovej komunikácie?

Toto nastavenie je potrebné k tomu, aby prijímajúce miesto poskytovalo údaje o nákupoch uskutočňovaných s bercode-mi pomocou vyhradeného dátového pripojenia (API). Prioritní prijímajúci partneri to musia umožniť. Príslušné informácie sú podrobne uvedené v časti 4 Prílohy č.3 v Zmluvných podmienkach.

Čo znamená Administrátor s úplnými právami (superadministrátor)?

Superadministrátorom je predvolene každý používateľ, ktorý vytvorí daný profil partnera. Od tohto práva sa môžete vzdať, iba ak ste medzitým pozvali iného používateľa ako administrátora s úplnými právami (superadministrátora).

V akých prípadoch vydavateľ bercode-ov zvyčajne obmedzuje zobrazenie prijímajúceho miesta?

To je životaschopné v prípade, napríklad, ak vydavateľ bercode-ov uzavrie dohodu s prijímajúci miestom, ktoré poskytne vyššie zľavy za podmienky, že vydavateľ dané miesto môže ponúknuť len členom svojej komunity.

Čo mám robiť, ak mám otázku ohľadne Zmluvných podmienok?

Kontaktujte nás cez “Kontakt” v pravom dolnom rohu platformy!

Ovplyvňuje pri registrácii nesprávne zadané meno a e-mailová adresa používanie platformy?

Nepresné meno nie, ale e-mailová adresa áno. V druhom prípade musíte okamžite vstúpiť na platformu a zmeniť e-mailovú adresu na správnu, pretože bez nej napr. už nie je možné požadovať pripomenutie hesla.

Môžem sa znova zaregistrovať s rovnakou e-mailovou adresou?

Nie, pretože primárne ID je e-mailová adresa.

Ako sa dá odstrániť účet Bercode?

V role Sužby držiteľa bercode-ov v podmenu Nastaviť profil Používateľa kliknutím na tlačidlo Odstrániť používateľa v pravom dolnom rohu stránky natrvalo (nenávratne) odstránite daný používateľský účet.

Je možné zvýšiť alebo znížiť zostatok v hotovosti?

Nie, k dispozícii sú iba spôsoby platby kartou alebo prevodu z účtu na účet.

Ak niekto pripojí obchod svojho známeho ako Prioritné prijímajúce miesto, dostane z nákupov u daného partnera províziu?

Áno, ak sa príjímajúce miesto stane partnerom platformy pomocou jeho/jej bercode-u. Obchodný model je uvedený na tejto infografike.

Čo znamená pojem „Prijímajúce miesta, ktoré ponúkajú iba informácie o obrate“?

Prijímajúce miesta, ktoré sa zaväzujú zaznamenávať údaje o obrate (tj. Vydavatelia vidia výhody dosiahnuté ich členmi komunity), ale nezaväzujú sa platiť provízie.