Služby držiteľa bercode-ov

Držiteľ bercode-u

Kto sa volá držiteľom bercode-u? Držiteľ bercode-u je vlastníkom špeciálneho, jednoznačne identifikovateľného 18-znakového jedinečného číselného reťazca, čiarového kódu.   Ako sa niekto stane držiteľom bercode-u?...

Bercode.support
2021-01-05

Informácie o účte

Používateľ môže do profilových údajov/účtu zadať údaje potrebné pre úspešné a efektívne využitie systému. Hlavné dátové oblasti, ktoré môžete určiť/neskôr upraviť, aby platforma Bercode fungovala:...

Bercode.support
2021-01-05

Karty a iné

V podmenu Karty a iné si môžete pozrieť bercode-y, ktoré ste naskenovali alebo kúpili, zdieľali s vami, preniesli alebo vymazali. V tomto podmenu sa automaticky...

Bercode.support
2021-01-05

Zdieľanie bercode-u

V podmenu Zdieľanie bercode-u zaznamenávame všetky bercode-y, ktoré boli s vami zdieľané, prenášané vám, alebo ktoré ste zdieľali a prenášali vy. Po stlačení tlačidla Podrobnosti...

Bercode.support
2021-01-05

Vyhľadávač prijímajúcich miest

UPOZORNENIE! Prijímajúce miesta nemôžu uplatňovať zľavy na výrobky: diaľničné nálepky, tabak, pneumatiky, cestovné lístky, dobíjacie karty alebo karty na dobitie kreditu, LPG, učebnice, noviny a...

Bercode.support
2021-01-05

Moje úspory

Údaje o nákupe (v súhrne) sa zobrazujú v podmenu Moje úspory v role Služby Držiteľa bercode-ov. Systém automaticky zaznamenáva iba nákupy, ktoré sa zaznamenávajú elektronicky....

Bercode.support
2021-01-05

Zdieľanie iných kariet

V podmenu Zdieľanie iných kariet uchovávame záznamy o všetkých kartách/nosičoch, ktoré vám boli zdieľané, prenesené, vami zdieľané a na vás prenesené. Po kliknutí na tlačidlo...

Török Zsolt
2022-01-18

Moje objednávky

V podmenu Moje objednávky nájdete všetky objednávky, ktoré ste zadali, zoradené podľa rôznych parametrov. Po kliknutí na „Oko” vpravo sa zobrazia základné informácie a účtované...

Török Zsolt
2022-01-18

Právne a iné informácie

V danom podmenu máte prístup k informáciám o spoločnosti Benefit Barcode Inc., akciách spoločnosti (počet akcií, prevoditeľnosť) a údajoch zoznamu akcionárov.

Török Zsolt
2022-01-18

Údaje o akcionárovi

V podmenu Údaje o akcionárovi si môžete zobraziť počet akcií, ktoré vlastníte, a zadať všetky informácie, ktoré chcete o sebe uviesť v zozname akcionárov.

Török Zsolt
2022-01-18

Zoznam akcionárov

V Zozname akcionárov môžete podľa mena zistiť, koľko akcionárov v súčasnosti vlastní akcie spoločnosti Benefit Barcode Inc., a v prípade potreby vyhľadávať v zozname akcionárov...

Török Zsolt
2022-01-18

Prevod akcií

Ak chcete previesť určitú časť svojich akcií na inú osobu, budete potrebovať e-mailovú adresu nadobúdateľa a počet akcií, ktoré sa majú previesť. Podrobné informácie o...

Török Zsolt
2022-01-18