Služby držiteľa bercode-ov

Držiteľ bercode-u

Kto sa volá držiteľom bercode-u? Držiteľ bercode-u je vlastníkom špeciálneho, jednoznačne identifikovateľného 18-znakového jedinečného číselného reťazca, čiarového kódu.   Ako sa niekto stane držiteľom bercode-u?...

Bercode.support
2021-01-05

Profil Používateľa

Používateľ môže do profilových údajov zadať údaje potrebné pre úspešné a efektívne využitie systému. Hlavné dátové oblasti, ktoré môžete určiť/neskôr upraviť, aby platforma Bercode fungovala:...

Bercode.support
2021-01-05

Moje bercode-y

V podmenu Moje bercode-y si môžete pozrieť bercode-y, ktoré ste naskenovali alebo kúpili, zdieľali s vami, preniesli alebo vymazali. V tomto podmenu sa automaticky zobrazia...

Bercode.support
2021-01-05

Zdieľanie bercode-ov

V podmenu Zdieľanie bercode-ov zaznamenávame všetky bercode-y, ktoré boli s vami zdieľané, prenášané vám, alebo ktoré ste zdieľali a prenášali vy. Po stlačení tlačidla Podrobnosti...

Bercode.support
2021-01-05

Vyhľadávač prijímajúcich miest

UPOZORNENIE! Prijímajúce miesta nemôžu uplatňovať zľavy na výrobky: diaľničné nálepky, tabak, pneumatiky, cestovné lístky, dobíjacie karty alebo karty na dobitie kreditu, LPG, učebnice, noviny a...

Bercode.support
2021-01-05

Moje úspory

Údaje o nákupe (v súhrne) sa zobrazujú v podmenu Moje úspory v role Služby Držiteľa bercode-ov. Systém automaticky zaznamenáva iba nákupy, ktoré sa zaznamenávajú elektronicky....

Bercode.support
2021-01-05