Služby vydavateľa bercode-ov

Vydavateľ bercode-ov

Grafické znázornenie roly Služby Vydavateľa bercode-ov: Položky podmenu odporúčame používať v nasledujúcom logickom poradí: Služby Vydavateľa bercode-ov môžete používať iba s vyplneným profilom partnera. Údaje...

Bercode.support
2021-01-05

Nastavenia profilu partnera

Kroky na doplnenie údajov partnerského profilu: Zadajte údaje o partnerovi (polia označené * sú povinné). Pre Krátky názov zadajte názov, ktorý najlepšie vystihuje vašu firmu,...

Bercode.support
2021-01-05

Zoznam Používateľov

Podmenu Zoznam používateľov obsahuje zoznam používateľov pre daný profil a ich úroveň autorizácie. Môžete nastaviť, zmeniť a upraviť úrovne povolení používateľov jednotlivo (ak ste administrátor...

Bercode.support
2021-01-05

Upozornenia, nastavenie povolení

Okrem funkcie interného zasielania správ platformy vás platforma Bercode automaticky upozorní na aktivity vykonané v profile na e-mailovú adresu uvedenú v profile. V menu Profil...

Bercode.support
2021-01-05

Nákup bercode kreditu

V podmenu Nákup bercode kreditu si môžete zakúpiť (objednať) bercode kredit na úkor svojho disponibilného zostatku. Pomocou súhrnnej tabuľky môžete skontrolovať bercode kredit, ktorý máte...

Bercode.support
2021-01-05

Objednať bercode-y z bercode kreditu

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Bercode, podmenu Objednať bercode-y z bercode kreditu môžete zadať nové objednávky na úkor nevyužitého kreditu, tiež skontrolovať svoje predchádzajúce...

Bercode.support
2021-01-05

Celkový počet vydaných bercode-ov

Rola Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Bercode, podmenu Celkový počet vydaných bercode-ov poskytuje komplexný prehľad o bercode-och vydaných vami alebo vašou organizáciou a výhodách získaných s...

Bercode.support
2021-01-05

Správa pre Držiteľov bercode-ov

Správu držiteľom bercode-ov môžete poslať vytvorením “Novej správy” v danom podmenu s týmito filtračnými parametrami: jazyk, nosič bercode-u a úroveň bercode-u (Basic, Light, Classic, Extra,...

Török Zsolt
2021-01-05

Produkty vo webshope

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Webshop, podmenu Produkty vo webshope, môžete pomocou bercode-ov vytvárať, nastaviť a oceňovať svoje produkty. V prípade potreby môžete svoje...

Bercode.support
2021-01-05

Nastavenia webshopu

V rámci roly Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Webshop, podmenu Nastavenia webshopu môžete vykonávať základné nastavenia svojho webshopu. Môžete zadať názov, profilný a titulný obrázok vášho...

Bercode.support
2021-01-05

Schválenie zákazníckych kariet

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Webshop, podmenu Schválenie zákazníckych kariet môžete vo webshope vyhľadávať medzi nákupmi s jedinečnou grafikou kariet a pomocou tlačidla Hodnotím dokonca...

Bercode.support
2021-01-05

Zoznam objednávok

V menu Webshop, podmenu Zoznam objednávok, role Služby Vydavateľa bercode-ov môžete zobraziť predchádzajúce objednávky webshopu a ich stav. Na konci riadku danej objednávky si môžete...

Bercode.support
2021-01-05

Návrh, úprava grafiky karty

Novú kartu môžete navrhnúť v role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie karty, podmenu Návrh, úprava grafiky karty, a podľa overovacieho režimu a stavu overenia môžete...

Bercode.support
2021-01-05

Objednať kartu

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie karty, podmenu Objednať kartu môžete požiadať o výrobu a pomenovanie svojich kariet pomocou tlačidla Nová objednávka. Môžete vyhľadávať...

Bercode.support
2021-01-05

Grafické požiadavky na kartu

Rola Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie karty, podmenu Grafické požiadavky na kartu obsahuje všetky dôležité rozmery a grafické požiadavky na dizajn karty. (V skutočnosti môžete...

Bercode.support
2021-01-05

Návrh, úprava grafiky kľúčenky

Novú kľúčenku môžete navrhnúť v role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie kľúčenky, podmenu Návrh, úprava grafiky kľúčenky, a podľa overovacieho režimu a stavu overenia môžete...

Bercode.support
2021-01-05

Objednať kľúčenku

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie kľúčenky, podmenu Objednať kľúčenku môžete požiadať o výrobu a pomenovanie svojich kľúčeniek pomocou tlačidla Nová objednávka. Môžete vyhľadávať...

Bercode.support
2021-01-05

Návrh, úprava grafiky nálepky

Môžete vytvoriť novú grafiku nálepky a upraviť svoju existujúcu grafiku v role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie nálepiek, podmenu Návrh, úprava grafiky nálepky. Pomocou tlačidla...

Bercode.support
2021-01-05

Objednať nálepku

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Spravovanie nálepiek, podmenu Objednať nálepku si môžete objednať nové nálepky z už navrhnutej grafiky nálepiek a skontrolovať svoje predchádzajúce...

Bercode.support
2021-01-05

Spravovanie zostatku

Zmeny na vašom zostatku môžete sledovať v menu Financie, podmenu Spravovať zostatok. Môžete navýšiť alebo vybrať svoj zostatok a pomocou vyhľadávača zistiť podrobnosti o svojich...

Bercode.support
2021-01-05

Prijímajúce miesta poskytujúce informácie a výplatu provízií

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Financie, podmenu Prijímajúce miesta poskytujúce informácie a výplatu provízií, môžete vyhľadávať medzi prijímajúcimi miestami, ktoré platia províziu, odovzdávajú informácie...

Bercode.support
2021-01-05

Provízie

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Financie, podmenu Provízie, môžete sledovať vývoj provízií po zakúpení produktov vo webshope bercode, nákupoch uskutočnených pomocou vami vydaných bercode-ov...

Bercode.support
2021-01-05

Poplatky za služby

V role Služby Vydavateľa bercode-ov, menu Financie, submenu Poplatky za služby, sme zvýraznili Prílohu č. 1 Zmluvných podmienok, ktorá obsahuje poplatky, náklady a podmienky prislúchajúce...

Bercode.support
2021-01-05

Obmedzenie dostupnosti prijímajúcich miest

V podmenu Obmedziť dostupnosť prijímajúcich miest meny Správa prijímajúcich miest roly Služby Vydavateľa bercode-ov môžu vydavatelia bercode-ov zakázať znázornenie vybraných prijímajúcich miest v úplnom zozname/vyhľadávači...

Bercode.support
2021-01-05

Prijímanie údajov od prijímajúcich miest

Jedným z veľmi dôležitých smerov pri vývoji platformy Bercode bol poskytovanie pomoci existujúcim alebo pripravovaným vernostným programom. Týmto spôsobom môže každý vydavateľ bercode-ov zobraziť na...

Bercode.support
2021-01-05