Služby prijímajúceho partnera bercode-ov

Prijímajúci partner

Prijímajúci partner – maloobchodník (alebo miestny poskytovateľ služieb), ktorý poskytuje zákaznícke výhody (napr. zľavy) držiteľom bercode-ov vo vlastných obchodoch. Prijímajúcim partnerom môže byť spoločnosť (podnikateľ...

Bercode.support
2021-01-05

Spravovanie zostatku

Zmeny na vašom zostatku môžete sledovať v role Služby Prijímajúceho partnera bercode-ov, menu Financie, podmenu Spravovať zostatok. Môžete navýšiť alebo vybrať svoj zostatok a pomocou...

Bercode.support
2021-01-05

Nastavenia profilu partnera

Kroky na zadávanie údajov o profile prijímajúceho partnera bercode-ov: Zadajte údaje o partnerovi (polia označené * sú povinné). Pre Krátky názov zadajte názov, ktorý najlepšie...

Bercode.support
2021-01-05

Zoznam Používateľov

Podmenu Zoznam používateľov obsahuje zoznam používateľov pre daný profil a ich úroveň autorizácie. Môžete nastaviť, zmeniť a upraviť úroveň autorizácie používateľov jednotlivo (ak ste administrátor...

Bercode.support
2021-01-05

Autorizovaní vydavatelia bercode-ov

Podmenu Autorizovaní vydavatelia bercode-ov sa zobrazuje iba pre prijímajúcich partnerov, ktorí sa pripojili k platforme Bercode s bercode-mi Basic, Light, Classic alebo Extra. V nasledujúcej...

Török Zsolt
2021-01-05

Upozornenia, nastavenie povolení

Okrem funkcie interného zasielania správ platformy vás platforma Bercode automaticky upozorní na aktivity vykonané v profile na e-mailovú adresu uvedenú v profile. V role Služby...

Bercode.support
2021-01-05

Zoznam prijímajúcich miest

V role Služby Prijímajúceho partnera bercode-ov, menu/podmenu Zoznam prijímajúcich miest platforma zhrnula prijímajúce miesta zaznamenané pre daný profil partnera, podrobnosti ktorých môžete kedykoľvek zmeniť. Viac...

Bercode.support
2021-01-05

Nové prijímajúce miesto

V role Služby Prijímajúceho partnera bercode-ov, menu Zoznam prijímajúcich miest, podmenu Nové prijímajúce miesto, môžete pridať Základné údaje a Zľavy súvisiace s prijímajúcim miestom. Základné...

Bercode.support
2021-01-05

Zoznam údajov o obrate

V role Služby Prijímajúceho partnera bercode-ov, menu Údaje o obrate, podmenu Zoznam údajov o obrate sa sumarizujú nákupy uskutočnené na prijímajúcich miestach. Tabuľka zobrazuje iba...

Bercode.support
2021-01-05

Nastavenie údajov o obrate

Parametre akvizičnej provízie je možné zadefinovať v menu Údaje o obrate, podmenu Nastavenie údajov o obrate, rola Služby Prijímajúcich partnerov bercode-ov. Ak sa zaviažete zaplatiť...

Bercode.support
2021-01-05

Programovací asistent (API)

Platforma Bercode poskytuje elektronickú výmenu údajov pomocou aplikačného programovacieho rozhrania (v skratke API). Jedinečné ID každého klienta je ID API. Jedinečným prístupovým kódom rozhrania pre...

Bercode.support
2021-01-05