Platforma bercode

Štruktúra platformy

Rola: napr. Služby Vydavateľa bercode-ov (celkom 3) Menu: napr. Spravovanie karty (celkom 21) Podmenu: napr. Objednať sadu kariet (celkom 51)

Bercode.support
2021-01-01

Registrácia

Zaregistrovať sa môžete na stránke www.bercode.com alebo prostredníctvom aplikácie Bercode, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť z AppStore alebo Google Play. Prepojenia na tieto dva obchody...

Bercode.support
2021-01-01

Funkcie spätnej väzby a vyhľadávač profilu

Ikona košíka so spätnou väzbou pri nákupe v bercode webshope – ak uskutočňujete nákup v ktoromkoľvek bercode webshope, jeho údaje platforma zaznamená a zobrazí. Ikona...

Bercode.support
2021-01-01