Hravo si osvojte používanie platformy Bercode!

Tento znalostný portál bol vytvorený, aby vás previedol funkciami, ktoré je možné použiť v troch hlavných rolách platformy Bercode (držiteľ, vydavateľ, prijímateľ), a tým odpovedal na vaše otázky.

Hlavným účelom platformy spoločnosti Benefit Barcode, Inc. je pomôcť, a to aj bezplatne, komunitám slúžiť ich členom spoľahlivo, nákladovo efektívne a poskytovať ďalšie externé výhody pre nich, ako aj generovať extra obrat pre ich maloobchodných partnerov.

Platforma bercode

štruktúra platformy, použitie, registrácia

Služby držiteľa bercode-ov

máte jeden alebo viac bercode-ov a chcete využiť zľavy alebo iné výhody

Služby vydavateľa bercode-ov

ako vedúci komunity chcete vydávať bercode nosiče (karty, kľúčenky atď.) svojim zákazníkom, členom, podporovateľom, fanúšikom atď.

Služby prijímajúceho partnera bercode-ov

ako maloobchod alebo miestny poskytovateľ služieb chcete zvýšiť svoj obrat nákupmi členov komunity