Bercode-birtokos

Egy speciális, egyedi ügyfélazonosításra is alkalmas vonalkóddal, úgynevezett bercode-dal ellátott termék tulajdonosát nevezzük Bercode-birtokosnak.