Bercode átruházása

Bercode-birtokosként bercode-ját érvényességi időn belül bármikor átruházhatja bárki számára. Átruházás esetén az átruházott személy lesz a bercode tulajdonosa. Az átruházó lemond a bercode által biztosított előnyökről.